Norsk Geofysisk Forening sin logo Norsk Geofysisk Forening
English
Forside
Årsmøte
Om NGF
Vedtekter
Geophysica Norvegica
Medlemskap
IUGG
Saker
Kontakt
Etableringen Stifterne Fagretninger Historikk Betydning Styremedlemmer

Kort historikk om NGF

I dagene 18.-20. august 1917 møttes en gruppe fremtredende norske geofysikere på Geilo og besluttet å opprette en ny forening med navnet Norsk Geofysisk Forening. Den første formann var Professor V. Bjerknes, og protokollen var undertegnet av Hesselberg, Krogness, Sæland, Helland-Hansen, H. U. Sverdrup og O. Devik. Man besluttet å invitere Nansen, Schiøtz, Størmer, Birkeland og Vegard til å bli medlemmer av foreningen.

Foreningen har arbeidet for å bedre vilkårene for geofysikken i Norge:

  • Faglig ved vitenskapelig arbeid og publikasjoner, foredrag, møter og diskusjoner
  • Administrativt og finansielt ved å arbeide for å opprette nye institusjoner og bygge ut gamle

Foreningen startet utgivelsen av Geofysiske Publikasjoner, senere Geofysica Norvegica. De geofysiske institutter i Tromsø og Bergen såvel som Nordlysobservatoriet i Tromsø ble opprettet ved innsats fra foreningens medlemmer.

Jubileumsbok i forbindelse med at Norsk Geofysisk Forening ble 100 år

Magnar Gullikstad Johnsen har redigert en flott jubileumsbok som første gang ble utdelt på jubileumssymposiet i september 2017. Alle medlemmer har blitt tilbudt en kopi, men en digital kopi er tilgjengelig her.
Tusen takk også til Njål Gulbrandsen med tilrettelegging av e-bokversjonen, samt bidragsyterne til artiklene i boka og ikke minst sponsorene.

Profilering av NGF

Til den store 90 års jubileumskonferansen for Geofysisk institutt i Bergen lagde styret i NGF både en poster og en folder. Begge inneholder stort sett det samme. Folderen ble sendt ut til alle medlemmer i 2007. Her er begge tilgjengelig, og alle medlemmer oppfordres til å distribuere disse for å profilere foreningen.
Posteren ble i 2009 oppdatert og gjort om til en folder i A4-format. Alle medlemmer oppfordres til å bruke denne for informasjons- og vervingsformål av foreningen.
I 2012 er posteren på nytt oppdatert.


Oppdatert 1. oktober 2018. Ansvarlig for siden og kontaktpunkt: