Norsk Geofysisk Forening sin logo Norsk Geofysisk Forening
English
Forside
Årsmøte
Om NGF
Vedtekter
Geophysica Norvegica
Medlemskap
IUGG
Saker
Kontakt

Kontakt Norsk Geofysisk Forening

Leder: Birgitte Furevik  
 Meteorologisk institutt, Bergen, tlf: 9340 5741,
Nestleder:Valerie Maupin  
 Seksjon for geologi og geofysikk, UIO, tlf: 2285 5756,
Kasserer:Stephen Hudson  
 Norsk Polarinstitutt,tlf: 7775 0553,
 
Post: Norsk Geofysisk Forening
 v/ Stephen Hudson
 Norsk Polarinstitutt
 Framsenteret
 Postboks 6606 Langnes
 9296 Tromsø

Oppdatert 14. juni 2018. Ansvarlig for siden og kontaktpunkt: