Norsk Geofysisk Forening sin logo Norsk Geofysisk Forening
English
Forside
Årsmøte
Om NGF
Vedtekter
Geophysica Norvegica
Medlemskap
IUGG
Saker
Kontakt

Kontakt Norsk Geofysisk Forening

Leder: Thomas Spengler  
 Universitetet i Bergen, tlf: 9381 6724,
Nestleder: Igor Ezau  
 Universitetet i Tromsø,  
Kasserer:Britta Schäfer  
 Universitetet i Oslo, 
 
Post: Norsk Geofysisk Forening
 v/ Thomas Spengler
 Geofysisk institutt
 Universitetet i Bergen
 Postboks 7803
 5020 Bergen

Oppdatert 16. januar 2023. Ansvarlig for siden og kontaktpunkt: