Norsk Geofysisk Forening sin logo Norsk Geofysisk Forening
English
Forside
Årsmøte
Om NGF
Vedtekter
Geophysica Norvegica
Medlemskap
IUGG
Saker
Kontakt

Innmelding i NGF og oppdatering av medlemsinfo

Foreningen setter stor pris på å motta nye innmeldinger samt oppdatering av medlemsinfo via e-post. Informasjonen som kan legges ved er:

  • Navn
  • Arbeidssted (inkl. adresse)
  • Fødselsår
  • IUGG-tilknytning (se oversikt her)
  • Eventuelt andre beskjeder
Du vil da motta svar fra kasserer, ev. med kontonr. for innbetaling av kontingent (300,- per år).


Hvorfor bli medlem i Norsk Geofysisk Forening?

Norsk Geofysisk Forening er åpen for alle med arbeidsfelt innen geofysiske fag (se $2 under Vedtekter). Vil du bli medlem i Norsk Geofysisk Forening, så fyll ut opplysningene i et eget skjema som det henvises til ovenfor og send innmeldingen. Du kan ogs&arin; velge om du ønsker å få tilsendt giro eller betale inn medlemskontingenten til foreningens konto. Medlemskap i European Geophysical Union (EGU) eller American Geophysical Union er inkludert i kontingenten hvis ønskelig. Forøvrig må dette spesifiseres ved hver innbetaling av den ålige kontingenten i NGF eller du kan bruke samme innmeldingsskjema for å gi beskjed til styret.

Medlemskap i NGF gir enestående muligheter til å bli kjent med et vidt spektrum av faglige aktiviteter innen norsk geofysikk. Den faglige og sosiale kontakt med kolleger innen eget og andres spesialfelt gir stimulans og fremmer den tverrfaglige virksomhet og forståelse. Vi er avhengige av dette for effektiv utnyttelse av våre faglige og menneskelige ressurser.

Medlemmene er faglig gruppert i de geofysiske disipliner som svarer til de geofysiske assosiasjoner under den Internasjonale Union for Geodesi og Geofysikk (IUGG). Medlemmene innen hver gruppe kan stemme på representanter fra sitt fagområde til den Nasjonale Komite for Geodesi og Geofysikk (NKGG) som er de norske representanter i IUGG. (Hva er IUGG?)

Viktig å merke seg: Medlemskap i NGF følger kalenderår, og event. ønsket medlemskap i EGU eller AGU blir gjeldende for året etter (grunnet innmeldingsfrister).

NB! Styret setter stor pris på tilbakemelding om adresseendring, e-postendring, utmeldelse o.l., og bruk gjerne det samme skjema som for innmelding.

Kontingent: kr. 300,- for alle medlemmer pr. år.


Oppdatert 16. januar 2023. Ansvarlig for siden og kontaktpunkt: