Norsk Geofysisk Forening sin logo Norsk Geofysisk Forening
English
Forside
Årsmøte
Om NGF
Vedtekter
Geophysica Norvegica
Medlemskap
IUGG
Saker
Kontakt
Tidligere program Tidligere referater Årsberetninger Møteoversikt

Årsmøte

Foreningens 100-årsjubileum ble feiret med det 98. symposiet den 20.-22. september 2017 på Dr. Holms hotell på Geilo.
Hovedtema på symposiet var "Hvordan skal geofysikken bidra til å løse de store samfunnsutfordringene?".

Mange av foredragene er tilgjengelige her.

Neste årsmøte og symposium blir avholdt i Bergen 26.-28. september 2018.


Årsmøtene er de viktigste begivenheter i NGF. Her samles medlemmene i to til tre dager om et interessant faglig program og et givende sosialt samvær. Begge deler fremmer den tverrfaglige kontakt mellom disiplinene.


Utsendte brev

Her kan man laste ned brev som er sendt ut til alle medlemmer (pdf):


Oppdatert 19. mars 2018. Ansvarlig for siden og kontaktpunkt: