Norsk Geofysisk Forening sin logo Norsk Geofysisk Forening
English
Forside
Årsmøte
Om NGF
Vedtekter
Geophysica Norvegica
Medlemskap
IUGG
Saker
Kontakt
Tidligere program Tidligere referater Årsberetninger Møteoversikt

Årsmøte

FRA E-POST i mai 2022:

Kjære medlemmer og kollegaer,
Norsk Geofysisk Forening ønsker velkommen til årsmøte og symposium på Lillestrøm 9.-10. november. Se flygeblad (også på engelsk). Årets hovedtema er fjernmåling. Vertskap for møtet er Norconsult / Kjeller Vindteknikk som dekker lunsj og møtelokale.

Frist for påmelding til 15. september, men det er ønskelig at interesserte foredragsholdere melder seg snarest mulig.

Link for påmelding: Åpne lenke.

Vi vil gjerne også har forslag til nye styremedlemmer. Det er lov å nominere seg selv!

Beste hilsen styret i NGF

Mathilde Sørensen

Øyvind Byrkjedal

Lars R. Hole


Årsmøtene er de viktigste begivenheter i NGF. Her samles medlemmene i to til tre dager om et interessant faglig program og et givende sosialt samvær. Begge deler fremmer den tverrfaglige kontakt mellom disiplinene.


Utsendte brev

Her kan man laste ned brev som er sendt ut til alle medlemmer (pdf):


Oppdatert 24. mai 2022. Ansvarlig for siden og kontaktpunkt: