Norsk Geofysisk Forening sin logo Norsk Geofysisk Forening
English
Forside
Årsmøte
Om NGF
Vedtekter
Geophysica Norvegica
Medlemskap
IUGG
Saker
Kontakt
Tidligere program Tidligere referater Årsberetninger Møteoversikt

Årsmøte

Et nytt medlemsbrev er sendt ut til alle medlemmer og tar for seg NGF sitt jubileumssymposium 20.-22. september på Dr. Holms Hotell på Geilo.

Et foreløpig program ligger her. Det er plass til noen få innlegg til, men ellers kan man melde seg på for å få med seg de mange interessante foredragene.

Symposiet er åpent for alle, og temaet er "Hvordan skal geofysikken bidra til å løse de store samfunnsutfordringene?". Påmelding gjøres på skjema her eller ved epost til .

Vi har vedlagt en invitasjon til møtet. Heng den gjerne opp eller send videre til dem dere tror kan være interessert i NGF eller har interessante ting å presentere på årets symposium.

Vi gleder oss til at treffe alle på Geilo i september!

Med vennlig hilsen styret v/Birgitte R. Furevik


Det 97. symposiet ble arrangert 19.-20. september 2016 hos Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo.
Hovedtema på symposiet var "Datainnsamling i geofysikk".

Foredragene er tilgjengelige her.


Årsmøtene er de viktigste begivenheter i NGF. Her samles medlemmene i to til tre dager om et interessant faglig program og et givende sosialt samvær. Begge deler fremmer den tverrfaglige kontakt mellom disiplinene.


Utsendte brev

Her kan man laste ned brev som er sendt ut til alle medlemmer (pdf):


Oppdatert 10. august 2017. Ansvarlig for siden og kontaktpunkt: