Norsk Geofysisk Forening sin logo Norsk Geofysisk Forening
English
Forside
Årsmøte
Om NGF
Vedtekter
Geophysica Norvegica
Medlemskap
IUGG
Saker
Kontakt
Tidligere program Tidligere referater Årsberetninger Møteoversikt

Årsmøte

Kommende årsmøte og symposium blir avholdt hos NVE i Oslo 16.-17. oktober 2019.

I 2019 inviterer vi til symposium 16.-17. oktober, og tema blir "Vann", et element som er essensielt for livet vårt paå Jorda, men som ogsaå er sentralt i de fleste, hvis ikke alle, av geofysikkens grener. Vi skal være hos NVE (Norges Vann og Energi Direktoratet) i Oslo. Les mer om symposiet i det siste medlemsbrevet.

Programmet for symposiet ligger her. Sakliste til foreningens årsmøte ligger her.

Påmelding skjer ved å fylle inn i skjemaet her. Skal du bare høre på foredrag og ikke ha lunsj eller middag, er det gratis, men vi vil gjerne at du melder deg på allikevel. Ellers er registreringsavgiften 200NOK per dag, og festmiddagen koster 800NOK. Vi sender informasjon om innbetaling senere. PhD- studenter som presenterer sin forskning på symposiet er fritatt for registreringsavgift og får middagen dekket av foreningen i sin helhet. Påmeldingen er bindende etter 30. september. Medlemmene som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av påmeldingsskjema, bes kontakte styret. Hver enkelt som trenger det, må bestille overnatting selv. Med vennlig hilsen styret v/Valerie Maupin

Årsmøtene er de viktigste begivenheter i NGF. Her samles medlemmene i to til tre dager om et interessant faglig program og et givende sosialt samvær. Begge deler fremmer den tverrfaglige kontakt mellom disiplinene.


Utsendte brev

Her kan man laste ned brev som er sendt ut til alle medlemmer (pdf):


Oppdatert 16. september 2019. Ansvarlig for siden og kontaktpunkt: