Norsk Geofysisk Forening sin logo Norsk Geofysisk Forening
English
Forside
Årsmøte
Om NGF
Vedtekter
Geophysica Norvegica
Medlemskap
IUGG
Saker
Kontakt
Tidligere program Tidligere referater Årsberetninger Møteoversikt

Årsmøte

Kommende årsmøte og symposium blir avholdt i Bergen 26.-27. september 2018.

I 2018 inviteres til nytt symposium 26.-27. september på Geofysisk Institutt i Bergen med temaet "Kommunikasjon av risiko knyttet til ekstreme hendelser". Les mer om symposiet i det siste medlemsbrevet eller på denne plakaten.

Programmet for symposiet ligger her. Sakliste til foreningens årsmøte ligger her.

NB: Symposiet skal arrangeres på Geofysisk institutt, og mer spesifikt er møterommet i Jahnebakken 5, 4. etasje (denne døren holdes manuelt åpen 10-10:15). Man kan også gå inn gjennom Allégaten 70 (klokke til høyre for døren). Se kart med husnumre her.


Årsmøtene er de viktigste begivenheter i NGF. Her samles medlemmene i to til tre dager om et interessant faglig program og et givende sosialt samvær. Begge deler fremmer den tverrfaglige kontakt mellom disiplinene.


Utsendte brev

Her kan man laste ned brev som er sendt ut til alle medlemmer (pdf):


Oppdatert 1. oktober 2018. Ansvarlig for siden og kontaktpunkt: