Norsk Geofysisk Forening sin logo Norsk Geofysisk Forening
English
Forside
Årsmøte
Om NGF
Vedtekter
Geophysica Norvegica
Medlemskap
IUGG
Saker
Kontakt
Tidligere program Tidligere referater Årsberetninger Møteoversikt

Årsmøte

Kommende årsmøte og symposium blir avholdt i Bergen 26.-27. september 2018.

I 2018 inviteres til nytt symposium 26.-27. september på Geofysisk Institutt i Bergen med temaet "Kommunikasjon av risiko knyttet til ekstreme hendelser". Les mer om symposiet i det siste medlemsbrevet eller på denne plakaten.

Påmelding skjer ved å fylle inn i skjemaet her. Vi sender ut faktura på registreringsavgiften på kr. 600. Registreringsavgiften inkluderer lunsj og kaffe. Festmiddag den 26. september koster 600kr. PhD-studenter som presenterer sin forskning på symposiet er fritatt for registreringsavgift og får festmiddagen dekket i sin helhet av foreningen. Påmeldingen er bindende etter 15. juni. Medlemmene som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av påmeldingsskjemaet, bes kontakte styret. Hver enkelt må bestille overnatting selv.

Med vennlig hilsen styret v/Valerie Maupin


Årsmøtene er de viktigste begivenheter i NGF. Her samles medlemmene i to til tre dager om et interessant faglig program og et givende sosialt samvær. Begge deler fremmer den tverrfaglige kontakt mellom disiplinene.


Utsendte brev

Her kan man laste ned brev som er sendt ut til alle medlemmer (pdf):


Oppdatert 14. juni 2018. Ansvarlig for siden og kontaktpunkt: