Norsk Geofysisk Forening sin logo Norsk Geofysisk Forening
English
Forside
Årsmøte
Om NGF
Vedtekter
Geophysica Norvegica
Medlemskap
IUGG
Saker
Kontakt
Tidligere program Tidligere referater Årsberetninger Møteoversikt

Årsmøte

Det 97. symposiet ble arrangert 19.-20. september 2016 hos Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo.
Hovedtema på symposiet var "Datainnsamling i geofysikk".

Foredragene er tilgjengelige her.


Årsmøtene er de viktigste begivenheter i NGF. Her samles medlemmene i to til tre dager om et interessant faglig program og et givende sosialt samvær. Begge deler fremmer den tverrfaglige kontakt mellom disiplinene.


Utsendte brev

Her kan man laste ned brev som er sendt ut til alle medlemmer (pdf):


Oppdatert 10. oktober 2016. Ansvarlig for siden og kontaktpunkt: