Norsk Geofysisk Forening sin logo Norsk Geofysisk Forening
English
Forside
Årsmøte
Om NGF
Vedtekter
Geophysica Norvegica
Medlemskap
IUGG
Saker
Kontakt
Tidligere program Tidligere referater Årsberetninger Møteoversikt

Årsmøte

Kjære medlemmer!

Gratulerer med 100-årsjubileet. I anledning jubileet holder vi årets symposium og årsmøte på Dr. Holms Hotell på Geilo den 20. - 22. september, og i 1. sirkulære medlemsbrev står det mer detaljene om dette.

Tema for symposiet er "Hvordan skal geofysikken bidra til å løse de store samfunnsutfordringene?". Vi gleder oss til at høre ditt foredrag på dette tema - eller du kan melde deg på i den generelle sesjonen. Påmelding gjøres på skjema her eller ved epost til .

Vi har vedlagt en invitasjon til møtet. Heng den gjerne opp eller send videre til dem dere tror kan være interessert i NGF eller har interessante ting å presentere på årets symposium.

Vi gleder oss til at treffe alle på Geilo i september!

Med vennlig hilsen styret v/Birgitte R. Furevik


Det 97. symposiet ble arrangert 19.-20. september 2016 hos Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo.
Hovedtema på symposiet var "Datainnsamling i geofysikk".

Foredragene er tilgjengelige her.


Årsmøtene er de viktigste begivenheter i NGF. Her samles medlemmene i to til tre dager om et interessant faglig program og et givende sosialt samvær. Begge deler fremmer den tverrfaglige kontakt mellom disiplinene.


Utsendte brev

Her kan man laste ned brev som er sendt ut til alle medlemmer (pdf):


Oppdatert 30. mars 2017. Ansvarlig for siden og kontaktpunkt: