Norsk Geofysisk Forening sin logo Norsk Geofysisk Forening
English
Forside
Årsmøte
Om NGF
Vedtekter
Geophysica Norvegica
Medlemskap
IUGG
Saker
Kontakt
Tidligere program Tidligere referater Årsberetninger Møteoversikt

NGF møteoversikt - hvor og hvor mange

Nr.ÅrStedDeltagereInnvalg/InnmeldingMedlemstall
1 1917Geilo 7 5* 12
2 1918Universitetet i Oslo 6 0 12
3 1919Bergen 6 0 12
4 1920Tromsø 7 2 14
5 1921Bergen 5 1 15
6 1922Dombås 8 0 15
7 1923Göteborg 7 0 15
8 1924Universitetet i Oslo 8 0 15
9 1925Universitetet i Oslo 8 0 14
10 1926Dombås 8 0 14
11 1927Drøbak 9 0 14
12 1928Bergen 7 1* 15
13 1929København 9 0 15
14 1930Tromsø 8 1*% 14
15 1931Olden 5 3 14
16 1932Oslo VA 13 1 18
17 1933Oslo VA 14 1 19
18 1934Oslo VA 15 3 21
19 1935Oslo VA 14 2 23
20 1936Edinburgh 9 0 23
21 1937Bergen 16 0 23
22 1938Bergen 14 0 23
23 1939Oslo VA 18 0 23
24 1940Universitetet i Oslo 15 0 22
1941Det ble ikke holdt årsmøte 22
25 1942Oslo DNMI *$ 22
1943Det ble ikke holdt årsmøte 22
1944Det ble ikke holdt årsmøte 22
26 1945Bergen 13 6 28
27 1946Oslo DNMI 19 3 31
28 1947Oslo DNMI 22 2
29 1948Universitetet i Oslo 18 0
30 1949Oslo DNMI 20 1
31 1950Oslo DNMI 21 0
32 1951Oslo DNMI 23 5 38
33 1952Oslo VA 21 0
34 1953Oslo DNMI 19 4
35 1954Sandefjord 24 2
36 1955Bergen 23 4
37 1956Oslo DNMI 25 0 44
38 1957Geilo 21 4
39 1958Oslo DNMI 30 5
40 1959Oslo DNMI 33 5
41 1960Bergen 20 0
42 1961Geilo 17 3 57
43 1962Oslo Vangen 22 0
44 1963Oslo DNMI 30 2
45 1964Bergen 21 8
46 1965Oslo DNMI 34 3
47 1966Oslo DNMI 19 1 67
48 1967Geilo 24 2
49 1968Geilo 20 10
50 1969Geilo 22 8
51 1970Geilo 25 8
52 1971Sandefjord 26 6 92
53 1972Nesbyen 31 7
54 1973Geilo 34 7
55 1974Geilo 40 6
56 1975Geilo 28 9
57 1976Bø i Telemark 37 14 134
58 1977Bø i Telemark 47 12
59 1978Ustaoset 33 10
60 1979Voss 45 10
61 1980Dombås 34 3
62 1981Orkanger 25 1 164
63 1982Ulvik 35 11
64 1983Hankø 33 13
65 1984Voss 42 12
66 1985Voss 29 13
67 1986Geilo 28 2 200
68 1987Ås 26 11
69 1988Gran, Hadeland Turisthotell 45 3
70 1989Sjusjøen, Panorama Hotell40 7
71 1990Voss, Fleischer's Hotell 38 17
72 1991Geilo, Geilo Hotell 34 10 229
73 1992Geilo, Geilo Hotell 35 17 250
74 1993Oslo, Teknisk Museum 54 18 274
75 1994Trondheim, NTH 35 21 278
76 1995Tromsø, VNN 24 10 287
77 1996Bergen, Geofysisk Institutt 53 14 294
78 1997Geilo, Highland Hotell 28 1
79 1998Geilo, Dr. Holms Hotell 22 3 290
80 1999Geilo, Dr. Holms Hotell 20 3
81 2000Geilo, Dr. Holms Hotell 14 10 271
82 2001Geilo, Dr. Holms Hotell 35 13 276
83 2002Geilo, Dr. Holms Hotell 24 1 276
84 2003Geilo, Dr. Holms Hotell 22 7 216
85 2004Geilo, Dr. Holms Hotell 28 3 215
86 2005Geilo, Dr. Holms Hotell 31 0 220
87 2006Geilo, Dr. Holms Hotell 36 7*@ 174*@
88 2007Geilo, Dr. Holms Hotell 44 12 168/193
89 2008Geilo, Dr. Holms Hotell 36 10 169
90 2009Geilo, Dr. Holms Hotell 46 9 149
91 2010Geilo, Dr. Holms Hotell 24 6 156
92 2011Geilo, Dr. Holms Hotell 22 ? 141
93 2012Geilo, Dr. Holms Hotell 32 10 151
94 2013Geilo, Dr. Holms Hotell 32 6 137
95 2014Oslo, Thon Hotel Slottsparken 29 8 139
96 2015Bergen, Solstrand Hotell (Os) 26 5 120
97 2016Oslo, Meteorologisk institutt 41 1 121
98 2017Geilo, Dr. Holms Hotell 56 2 123
99 2018Bergen, Geofysisk institutt 25 ? 135*&
1002019Oslo, NVE
1012020Virtuelt, en dag med NHF
1022021Bergen, Geofysisk Institutt

Merknad: VA står for Det Norske Videnskaps-Akademi.

Fotnoter:
* Dette er innbudte medlemmer
*% Dette året ble Erik Bjørkdal, Leiv Harang og Anfinn Refsdal foreslått, men oppnådde ikke tilstrekkelig stemmetall. To år senere ble Harang enstemmig innvalgt. Bjørkdal og Refsdal ble valgt inn i 1934.
*$ Møtet 1942 var ikke sammenkalt på ordinær måte, men ble improvisert i forbindelse med at formannen, B. Helland-Hansen, var i Oslo der han hadde kontakt med nestformann W. Werenskiold og direktør Th. Hesselberg.
*@ Statuttendringene i 2005 åpnet for innmeldelse uten innvalg (så fremt man har arbeid innen geofysiske fag). Fra og med 2006 angir derfor nest siste kolonne antall nye medlemmer og ikke antall innvalgte medlemmer. I tillegg ble 33 medlemmer strøket fra medlemslisten på slutten av året grunnet manglende innbetaling over flere år.
*& Antall registrerte medlemmer var 135 i 2018. Antall betalende medlemmer i 2018 var 111, hvilket er 1 færre enn i 2017.

NB:

  • Medlemstallene under møteoversikten fra før 1992 er satt etter skjønn utifra innvalg i vedkommende år fratrukket (kjente) dødsfall i vedkommende år (eller 5-års perioden).
  • Tallene de senere år er satt utifra årsberetninger og årsmøtereferater, og totalt medlemstall inkluderer også de ikke-betalende medlemmene (det siste gjelder frem tom. 2006).

  • Oppdatert 16. januar 2023. Ansvarlig for siden og kontaktpunkt: