Norsk Geofysisk Forening sin logo Norsk Geofysisk Forening
English
Forside
Årsmøte
Om NGF
Vedtekter
Geophysica Norvegica
Medlemskap
IUGG
Saker
Kontakt

Norsk Geofysisk Forening

Om

Norsk Geofysisk Forening (NGF) er en interesseorganisasjon for norske forskere i geofysikk og har som mål å fremme samarbeidet innen de geofysiske vitenskaper. Foreningen ble startet i 1917 og har rundt 200 medlemmer, hvorav de fleste hører hjemme i fagene meteorologi, oseanografi, hydrologi, faste jords fysikk, kosmisk fysikk/ionosfærefysikk og vulkanologi/geokjemi. Fra rundt år 2000 har foreningen også fått tilsig av personer fra geodesi.

Innmelding i NGF er åpen for alle med arbeidsfelt innen geofysiske fag. Med geofysiske fag menes fag som favnes under International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG). Betalt kontingent i NGF inkluderer også medlemskap i European Geosciences Union (EGU) eller American Geophysical Union (AGU) hvis medlemmet ønsker det.

Innmelding i NGF, oppdatering av medlemsinfo eller andre meldinger til styret kan formidles gjennom skjema under menyvalget "Medlem".

Mye av foreningens formål og historie er oppsummert i en poster som først ble lagd i 2007, men som er oppdatert for 2012 (se under). Last gjerne ned og distribuer til geofysikere for å orientere om foreningen.

Poster

Oppslagstavle:

11.10.2017
NGF sitt 100-årsjubileum ble feiret med symposium på Dr. Holms Hotell på Geilo den 20.-22. september. Tema for symposiet var "Hvordan skal geofysikken bidra til å løse de store samfunnsutfordringene?" og programmet og mange av foredragene er tilgjengelige.

19.09.2017
Årsberetningen for 2016 er nå tilgjengelig her.

27.09.2016
Det 97. symposiet ble arrangert 19.-20. september 2016 hos Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo.

Symposiet sitt hovedtema var "Datainnsamling i geofysikk" og foredragene er nå tilgjengelige her.

20.10.2013
På NGF sitt årsmøte den 19/9 ble det utnevnt en arbeidsgruppe for 100-års jubileumet i 2017 som består av følgende personer: Alv Egeland, Magnar G. Johnsen, Eivind Thrane, Bjørn Geirr Harsson og Magne Lystad. Magne vil fungere som leder og kontaktpunkt til NGFs styre. Styret oppfordrer alle medlemmene til å bistå arbeidsgruppa ved behov.

Internt
Oppdatert 31. januar 2018. Ansvarlig for siden og kontaktpunkt: