Norsk Geofysisk Forening sin logo Norsk Geofysisk Forening
English
Forside
Årsmøte
Om NGF
Vedtekter
Geophysica Norvegica
Medlemskap
IUGG
Saker
Kontakt

Norsk Geofysisk Forening

Om

Norsk Geofysisk Forening (NGF) er en interesseorganisasjon for norske forskere i geofysikk og har som mål å fremme samarbeidet innen de geofysiske vitenskaper. Foreningen ble startet i 1917 og har rundt 200 medlemmer, hvorav de fleste hører hjemme i fagene meteorologi, oseanografi, hydrologi, faste jords fysikk, kosmisk fysikk/ionosfærefysikk og vulkanologi/geokjemi. Fra rundt år 2000 har foreningen også fått tilsig av personer fra geodesi.

Innmelding i NGF er åpen for alle med arbeidsfelt innen geofysiske fag. Med geofysiske fag menes fag som favnes under International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG). Betalt kontingent i NGF inkluderer også medlemskap i European Geosciences Union (EGU) eller American Geophysical Union (AGU) hvis medlemmet ønsker det.

Innmelding i NGF, oppdatering av medlemsinfo eller andre meldinger til styret kan formidles gjennom skjema under menyvalget "Medlem".

Mye av foreningens formål og historie er oppsummert i en poster som først ble lagd i 2007, men som er oppdatert for 2012 (se under). Last gjerne ned og distribuer til geofysikere for å orientere om foreningen.

Poster

Oppslagstavle:

30.03.2017
I anledning 100-årsjubileet holdes årets symposium og årsmøte på Dr. Holms Hotell på Geilo den 20.-22. september. Tema for symposiet er "Hvordan skal geofysikken bidra til å løse de store samfunnsutfordringene?". Les mer her om symposiet og om påmelding.

30.09.2016
Referat fra årsmøtet i forbindelse med symposiet i september er nå tilgjengelige her.

27.09.2016
Det 97. symposiet ble arrangert 19.-20. september 2016 hos Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo.

Symposiet sitt hovedtema var "Datainnsamling i geofysikk" og foredragene er nå tilgjengelige her.

07.04.2016
Årsberetningen for 2015 er nå tilgjengelig her og referatet fra Årsmøtet den 21. oktober 2015 kan leses på denne siden.

20.10.2013
På NGF sitt årsmøte den 19/9 ble det utnevnt en arbeidsgruppe for 100-års jubileumet i 2017 som består av følgende personer: Alv Egeland, Magnar G. Johnsen, Eivind Thrane, Bjørn Geirr Harsson og Magne Lystad. Magne vil fungere som leder og kontaktpunkt til NGFs styre. Styret oppfordrer alle medlemmene til å bistå arbeidsgruppa ved behov.

Internt
Oppdatert 30. mars 2017. Ansvarlig for siden og kontaktpunkt: