Norsk Geofysisk Forening sin logo Norsk Geofysisk Forening
English
Forside
Årsmøte
Om NGF
Vedtekter
Geophysica Norvegica
Medlemskap
IUGG
Saker
Kontakt

Norsk Geofysisk Forening

Om

Norsk Geofysisk Forening (NGF) er en interesseorganisasjon for norske forskere i geofysikk og har som mål å fremme samarbeidet innen de geofysiske vitenskaper. Foreningen ble startet i 1917 og har rundt 200 medlemmer, hvorav de fleste hører hjemme i fagene meteorologi, oseanografi, hydrologi, faste jords fysikk, kosmisk fysikk/ionosfærefysikk og vulkanologi/geokjemi. Fra rundt år 2000 har foreningen også fått tilsig av personer fra geodesi.

Innmelding i NGF er åpen for alle med arbeidsfelt innen geofysiske fag. Med geofysiske fag menes fag som favnes under International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG). Betalt kontingent i NGF inkluderer også medlemskap i European Geosciences Union (EGU) eller American Geophysical Union (AGU) hvis medlemmet ønsker det.

Innmelding i NGF, oppdatering av medlemsinfo eller andre meldinger til styret kan formidles gjennom skjema under menyvalget "Medlem".

Mye av foreningens formål og historie er oppsummert i en poster som først ble lagd i 2007, men som er oppdatert for 2012 (se under). Last gjerne ned og distribuer til geofysikere for å orientere om foreningen.

Poster

Oppslagstavle:

15.12.2020
NGF har gleden av å informere om at Tor Bergeron sin artikkel i Geophysica Norvegica fra 1928 er beskrevet på nytt i Bulletin of the American Meteorological Society. Les mer her.

04.11.2020
Årsmøtereferatet i forbindelse med det virtuelle symposiet 20.-21. oktober 2020 er tilgjengelige her, mens det faglige programmet og en del av foredragene er tilgjengelig her.

26.03.2020
Program for årets virtuelle symposium samt kontakt for å delta er tilgjengelig under Årsmøte.

15.05.2018
Jubileumsboken i anledning "Norsk Geofysisk Forening 100 år" som alle medlemmer har fått kopi av (eller fått tilbud om å få kopi av) er nå også tilgjengelig digitalt. Les mer her.

Internt
Oppdatert 16. desember 2020. Ansvarlig for siden og kontaktpunkt: